Ontstaansgeschiedenis

Door: Arthur Cransveld

Die Bruderschafft des Apostel Pauli der Kirchen von Vaels

Het eerst aantoonbare bewijs voor het bestaan van onze schutterij treffen we aan in het oudste notulenboek dat als titel draagt:
“Diesz ist der Ehrsamen und frommen Schützen Boch des Löblichen Kirspels binnen Vals.”

Anno 1602 begint dit boek met het reglement:
“Dieser Ordinatien von wegen der Schutzen zue Vols, zo soll man na alde gebrauch schiessen de Vogel der König zue Eursten und die Schutzen danach.”

Aan dit eerste reglement ontlenen wij de volgende gegevens:
Uit de eerste regels van deze ordonnantie zien we, dat de Vaalser schutterij reeds in het jaar 1602 volgens “oud gebruik” koningsvogelschieten hield.
Een overduidelijk bewijs dat deze schutterij reeds lang voor 1600 heeft bestaan.

Het eerste schot op de Koningsvogel, werd evenals dit nu nog gebruikelijk is, gelost door de regerend schutterskoning, waarna dan de andere schutters hun schot mochten afvuren. Wel moesten de schutters voordat het eerste schot  afgevuurd  werd de voorgeschreven contributie betaald hebben.

De leden waren aan de koning gehoorzaamheid verschuldigd en dienden hem steeds de eer te bewijzen die hem toekwam. Om lid te worden van de schutterij diende men van onbesproken gedrag te zijn en mocht men in binnen- en buitenland geen schulden hebben.