Drumband

Door: Arthur Cransveld

Het is in de jaren ’50 van de vorige eeuw gebruikelijk om aan bonds- en andere schuttersfeesten deel te nemen met één of ten hoogste twee tamboers.

Een complete, eigen drumband was toen om verschillende (o.a.financiële) redenen  ondenkbaar.
In 1955 nam onze schutterij  deel aan het OLS in Voerendaal met drie tamboers:
Hub Alleleijn – Piet Vanwersch (geleend van de Trommeler) en de 6 jarige Theo Winkens. Voor deze drie tamboers liep de trotse Sjeng Allelijn voorop als tambour-maître.

Eind jaren ’70 kwamen de drumbands steeds meer bij de schutterijen in opkomst. Omdat ook St. Paulus niet kon achterblijven zag men zich genoodzaakt voor ieder schuttersfeest een drumband te lenen. Hierbij verleenden de drumbands van de Kon. Harmonie en het Fluit en Tamboerkorps steeds spontaan hun medewerking. Maar omdat dit uiteraard steeds kosten met zich meebracht werd in 1980 besloten tot het oprichten van een eigen drumband.
Na een jaar van leden werven hard werken en oefenen onder leiding van Nico Gadiot en Jos Vaessen kan men tijdens het koningsbal op 16 januari 1982 de eigen drumband te presenteren. Tot instructeur werd Jos Vaessen benoemd. Tamboer majoor werd Nico Gadiot.

In 1990 werd de zeer gewaardeerde instructeur Jos Vaessen opgevolgd door Theo Winkens. Een gouden greep van het bestuur. Het eerste jaar onder Theo Winkens promoveerde men al naar de 2e divisie (1991).
In 1993 bereikte men de hoogste eer: de Eredivisie.

Ook behaalden de drumbandleden een groot aantal individuele prijzen.
Jarenlang behaalde men op zo goed als op alle schuttersfeesten het ‘Hoogste Aantal Punten’ in de Eredivisie o.l.v. Theo Winkens en was men zo goed als onverslaanbaar.

Vermelden we hier de namen van de gelauwerde drumbandleden (zie ook foto beneden):
Monique Cransveld – Wiel Welter – Piet Pelzer (Tamboer Majoor) – Yvonne Cransveld – Patrick Lehm – Nadine Pelzer – Marcel Welter – Ilona Baggen – Patricia Baggen – Raymond Hausoul – Jurgen Maassen –  Mike Huppertz – Pascal Muerders – Roderique Kohnen – Marco Huppertz – Ronald Vleugels – Leo Wings (Vaandrig) – Theo Winkens (Instructeur).

Vooral in de jaren ’80 en ’90 beleefde onze schutterij een ongekende bloei.
Dat ons paradepaardje de drumband daar een grote rol in heeft gespeeld moge duidelijk zijn.