Facebook

Ilona Otten, eerste vrouwelijke schutterskoning van onze Schutterij Sint Paulus Vaals!! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
De vogel hangt nog en de spanning is te snijden… ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Onze burgerkoning 2023: Peter Huppertz ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Burgerkoning is nog niet bekend, spanning is te snijden. Het is gezellig druk op de schuttersweide! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Hierbij het volledige bericht! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
NA 117 JAAR WEER KEIZERALLURES IN VAALS?In 1906 schoot August Hamers zich tot keizer van schutterij Sint Paulus in Vaals. Tot dusver de laatste keizer van zes die Vaals heeft gekend. Nu, 117 jaar later, doet zich de kans weer voor dat er in deze lijn opvolging komt. Nico Gadiot, die al sinds 2019 koning van de schutterij in Vaals is, heeft dit jaar op 2e pinksterdag, maandag 29 mei 2023, de kans om het zilver in te ruilen voor het goud. Keizer kun je bij de schutterij in Vaals enkel worden door 3 jaar op rij de koningsvogel naar beneden te schieten. Dit is klaarblijkelijk voor maar weinig mensen weggelegd, getuige het geringe aantal keizers in de rijke schuttershistorie die zijn oorsprong kent in 1600. En dat maakt het dan ook erg bijzonder dat Nico nu voor deze grote uitdaging mag staan. Het is voor Nico en de schutterij een ongewone tijd geweest. Door Covid-19 hebben de schietwedstrijden en zowat het hele schuttersleven een paar jaar stil moeten staan. Daardoor is hij nu ook al 4 jaar lang koning, maar helaas nog steeds geen keizer. Hiervoor dient hij toch echt de vogel nog een derde keer op rij af te schieten.Nico is een zeer betrokken en gerespecteerd lid van de schutterij. Meer dan 40 jaar lid en door zijn verdiensten binnen de gelederen inmiddels ook al benoemd tot erelid. Al geruime tijd is hij als penningmeester actief geweest in onze vereniging en samen met zijn vrouw Tiny (tevens dan ook onze koningin) doen ze wekelijks het grote groenonderhoud op de schuttersweide aan de Viergrenzenweg. In de periode na de laatste schutterskeizer in Vaals hebben nog maar 2 of 3 andere schutters in het verleden een kans gemaakt op het keizerschap. De laatste keer was deze eer aan Joep Lousberg. Meerdere kavelrondes duurde het, maar Joep lukte het maar niet om het laatste stukje weg te schieten. De spanning steeg, het zicht en de zenuwen werden er voor Joep niet beter op en zodoende is een andere schutter er toen met de prijs vandoor gegaan. Daarvoor had ook Dieter Otten in de jaren ‘70 ook al eens de kans om voor de keizer te gaan, maar ook hem was het helaas niet gegund. Merkwaardig genoeg werd Dieter in het daaropvolgende jaar wel weer koning, maar dat waren dus geen 3 koningsschappen op rij en dus ook geen keizerstitel voor hem.Het koningsvogelschieten is in de loop der jaren ook iets veranderd. Vroeger werd op een houten plaat in de vorm van een vogel of haan geschoten, waarvan alles tot op de laatste splinter weggeschoten moest worden. Tussendoor moest de kogelvanger wel eens naar beneden worden gelaten om alle stukken en splinters terug binnen het schietkader te plaatsen, zodat daarop verder geschoten kon worden. Zodra iemand ogenschijnlijk het laatste stukje had weggeschoten, bleef het nog even spannend, totdat de schietmeester had geconstateerd dat daadwerkelijk niets meer was blijven hangen en er dus een nieuwe koning was geschoten, vaak gevolgd door een luid applaus van alle aanwezigen en de omhelzingen van de schutters. Na 2013 wordt er geschoten op een houten plank, waarop een haan is geschilderd. Hier omheen is een rand gemaakt, waarop geschoten dient te worden, zodat de haan er uiteindelijk uitvalt. Door de schutters is het vaak lastig te bepalen waar geschoten moet worden om de vogel te laten vallen, maar het is wel overduidelijk wanneer er een nieuwe koning of keizer van de schutterij is, zodra het stuk naar beneden valt.Zou Nico dit jaar voor de derde keer op rij de vogel naar beneden schieten, dan zal hij eerst nog een jaar als koning meegaan in de schutterij. Het jaar daarop zal hij geïnstalleerd worden als keizer. Dat geeft hem en de schutterij de nodige ruimte en tijd om alles goed vorm te geven. Het zal zeker een bijzondere gebeurtenis zijn op maandag 29 mei 2023 op de schuttersweide in Vaals. Zou Nico het keizerschap durven en willen aanvaarden en gaat hij er ook voor? Is er iemand anders in de schutterij die hem de nodige concurrentie wil bieden en hem deze eer wil ontnemen? Of geven de andere schutters hem in ieder geval nog een kans? Hoe staat de gemeenschap van Vaals tegenover het hele evenement en dit stukje historie? Zou dit weer aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe en levendige impuls in de vereniging?We gaan het hopelijk allemaal beleven op tweede pinksterdag in Vaals!Het terrein is toegankelijk vanaf 12.30 uur. Vanaf 13.00 uur zal het burgerkoningschieten van start gaan (deelname enkel op vertoon van een geldig ID-bewijs). Aansluitend zal het koningsvogelschieten plaatvinden. Entree: vrije gave. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Pinkstermaandag 29 mei is het weer zover: het koningsvogelschieten in Vaals! Wie wordt de nieuwe koning? Of krijgen we na 117 jaar nog eens een keizer in Vaals? We gaan het meemaken, zorg dat je erbij bent! Ook voor de jeugd zal er een schietwedstrijd worden georganiseerd en is er een springkussen! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Paasmaandag 10 april 2023:Traditioneel is de schuttersfamilie weer bij elkaar gekomen voor de paaswandeling en een leuke schietwedstrijd. Joep en Astrid hebben de wandeling weer uitgezet en zorgden voor een heerlijke maaltijd. Rob zorgde voor de ludieke paasschietwedstrijd, waar dit keer een aantal leuke prijzen bij te winnen waren. Allemaal van harte bedankt! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Ooch vuur ongersjtutse d’r Völser carnaval. Beej d’r jroeëse ooptsooch komme v’r werm zammele mit de buks. ‘t Ken oos nuus nutse, v’r deunt ‘t veur d‘r Völser carnaval en de sjutse! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook