Facebook

Dit jaar zal hij niet vallen!
Geen koningsvogelschieten voor onze schutterij dit jaar. Nico en Tiny blijven nog een jaartje langer ons koningspaar en Trudie onze burgerkoningin. We hopen dat iedereen toch mag genieten van deze mooie pinkstermaandag en dat we jullie weer gauw mogen begroeten op de schuttersweide!
...

View on Facebook

Dodenherdenking 4 mei 2020
Jaarlijks staan wij op deze dag stil en herdenken. Onze gedachten gaan uit naar de mensen die voor ons gestreden hebben, zodat wij morgen onze vrijheid kunnen vieren. Ook dit jaar staan wij stil. Maar dit jaar is het anders dan gewoonlijk. We staan letterlijk stil: geen schuttersfeesten, geen koningsvogelschieten, geen schietwedstrijden of gezamenlijke repetities. Onze vrijheid om samen te vieren is ons door corona ontnomen. En juist in deze tijden merk je hoe mooi het is/was om samen te kunnen zijn, samen te kunnen vieren, samen te genieten, samen in een vereniging te zijn. Laten we dan ook samen hopen dat er gauw een einde komt aan deze tijd, zodat we onze vrijheid weer kunnen en mogen vieren. Onze gedachten gaan dit jaar dan ook niet alleen uit naar alle oorlogsslachtoffers, maar ook de slachtoffers van de corona en al hun families.
...

View on Facebook

Enkele foto’s van de receptie van onze jubilarissen en de feestavond. ...

View on Facebook

Even voorstellen:
Ons jongste lid, Zef Kohnen, 1 jaar oud.
De eerste keer met ‘de sjutse’ mee!
...

View on Facebook

Een mooi portret op ons Patroonsfeest met dhr. Wiel Koenen, al 65 jaar trouw donateur van onze vereniging. Samen op de foto met onze koning Nico Gadiot en voorzitter Wiel Weter. ...

View on Facebook

Wiel Welter ontvangt Koninklijke onderscheiding

Op de receptie van schutterij Sint Paulus Vaals vierden hun zeer gewaardeerde leden Nico Gadiot en Wiel Welter, respectievelijk de penningmeester en voorzitter in dienst, zaterdagavond 25 januari hun 40-jarig jubileum in café ’t Vereinshoes. Voor deze prestatie en het onmiskenbare belang van hun inzet voor de vereniging werden zij op deze avond benoemd als erelid van de schutterij.
Tevens mochten Nico en Wiel de gouden medaille en de daarbij behorende oorkonde van de OLS federatie krijgen overhandigd uit handen van het bondsbestuur.
Daar bleef het voor Wiel niet bij, hij mocht nóg een keer naar voren treden. Voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap Vaals, met name de jarenlange, onbaatzuchtige en intensieve bestuurlijke inzet voor de schutterij, maar ook voor de voormalige postzegelvereniging, voetbal- en carnavalsverenigingen in het verleden en heden, ontving Wiel uit handen van waarnemend burgemeester Jean-Paul Kompier de versierselen die horen bij een koninklijke onderscheiding. Wiel is ondertussen bijna 25 jaar lang actief binnen het bestuur van de schutterij, zowel als secretaris als voorzitter. Hij loodste de schutterij door zware tijden en kreeg vele bondsfeesten in Vaals van de grond. Binnen de vereniging een niet te missen steunpilaar. Maar ook bij de voormalige postzegelvereniging ‘Drielandenpunt’ in Vaals heeft hij 17 jaar lang dienst gedaan in het bestuur en leidde hij onder andere de jeugdopleiding. Een waar verenigingsmens, waar de gemeenschap Vaals trots op mag zijn.
Wij feliciteren Wiel van harte met deze welverdiende onderscheiding.
...

View on Facebook

Geweldig optreden van onze Frank! ...

View on Facebook

Vandaag heeft het vervolg plaatsgevonden van de schietwedstrijd voor het Erekruis 2018. Na een spannende en lange strijd is Ilona Otten als winnares uit de bus gekomen! Ilona van harte gefeliciteerd! ...

View on Facebook

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport! En elke stem is geld waard! De stemperiode van Rabo ClubSupport is van start. Stem dus nu op ons via Rabobank.nl/clubsupport
De opbrengst gaat naar de bekostiging van de opleiding voor onze leerlingen. Delen is lief!
...

View on Facebook

1 years ago

Schutterij Sint Paulus Vaals

Koningsmedailleschieten 2019!
Een gezellig middag voor alle schutters met dank aan ons koningspaar Nico en Tiny Gadiot!
Winnaar van de dag Frank Otten!! Van harte gefeliciteerd!
...

View on Facebook