Facebook

Ilona Otten, eerste vrouwelijke schutterskoning van onze Schutterij Sint Paulus Vaals!! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
De vogel hangt nog en de spanning is te snijden… ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Onze burgerkoning 2023: Peter Huppertz ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Burgerkoning is nog niet bekend, spanning is te snijden. Het is gezellig druk op de schuttersweide! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Hierbij het volledige bericht! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
NA 117 JAAR WEER KEIZERALLURES IN VAALS?In 1906 schoot August Hamers zich tot keizer van schutterij Sint Paulus in Vaals. Tot dusver de laatste keizer van zes die Vaals heeft gekend. Nu, 117 jaar later, doet zich de kans weer voor dat er in deze lijn opvolging komt. Nico Gadiot, die al sinds 2019 koning van de schutterij in Vaals is, heeft dit jaar op 2e pinksterdag, maandag 29 mei 2023, de kans om het zilver in te ruilen voor het goud. Keizer kun je bij de schutterij in Vaals enkel worden door 3 jaar op rij de koningsvogel naar beneden te schieten. Dit is klaarblijkelijk voor maar weinig mensen weggelegd, getuige het geringe aantal keizers in de rijke schuttershistorie die zijn oorsprong kent in 1600. En dat maakt het dan ook erg bijzonder dat Nico nu voor deze grote uitdaging mag staan. Het is voor Nico en de schutterij een ongewone tijd geweest. Door Covid-19 hebben de schietwedstrijden en zowat het hele schuttersleven een paar jaar stil moeten staan. Daardoor is hij nu ook al 4 jaar lang koning, maar helaas nog steeds geen keizer. Hiervoor dient hij toch echt de vogel nog een derde keer op rij af te schieten.Nico is een zeer betrokken en gerespecteerd lid van de schutterij. Meer dan 40 jaar lid en door zijn verdiensten binnen de gelederen inmiddels ook al benoemd tot erelid. Al geruime tijd is hij als penningmeester actief geweest in onze vereniging en samen met zijn vrouw Tiny (tevens dan ook onze koningin) doen ze wekelijks het grote groenonderhoud op de schuttersweide aan de Viergrenzenweg. In de periode na de laatste schutterskeizer in Vaals hebben nog maar 2 of 3 andere schutters in het verleden een kans gemaakt op het keizerschap. De laatste keer was deze eer aan Joep Lousberg. Meerdere kavelrondes duurde het, maar Joep lukte het maar niet om het laatste stukje weg te schieten. De spanning steeg, het zicht en de zenuwen werden er voor Joep niet beter op en zodoende is een andere schutter er toen met de prijs vandoor gegaan. Daarvoor had ook Dieter Otten in de jaren ‘70 ook al eens de kans om voor de keizer te gaan, maar ook hem was het helaas niet gegund. Merkwaardig genoeg werd Dieter in het daaropvolgende jaar wel weer koning, maar dat waren dus geen 3 koningsschappen op rij en dus ook geen keizerstitel voor hem.Het koningsvogelschieten is in de loop der jaren ook iets veranderd. Vroeger werd op een houten plaat in de vorm van een vogel of haan geschoten, waarvan alles tot op de laatste splinter weggeschoten moest worden. Tussendoor moest de kogelvanger wel eens naar beneden worden gelaten om alle stukken en splinters terug binnen het schietkader te plaatsen, zodat daarop verder geschoten kon worden. Zodra iemand ogenschijnlijk het laatste stukje had weggeschoten, bleef het nog even spannend, totdat de schietmeester had geconstateerd dat daadwerkelijk niets meer was blijven hangen en er dus een nieuwe koning was geschoten, vaak gevolgd door een luid applaus van alle aanwezigen en de omhelzingen van de schutters. Na 2013 wordt er geschoten op een houten plank, waarop een haan is geschilderd. Hier omheen is een rand gemaakt, waarop geschoten dient te worden, zodat de haan er uiteindelijk uitvalt. Door de schutters is het vaak lastig te bepalen waar geschoten moet worden om de vogel te laten vallen, maar het is wel overduidelijk wanneer er een nieuwe koning of keizer van de schutterij is, zodra het stuk naar beneden valt.Zou Nico dit jaar voor de derde keer op rij de vogel naar beneden schieten, dan zal hij eerst nog een jaar als koning meegaan in de schutterij. Het jaar daarop zal hij geïnstalleerd worden als keizer. Dat geeft hem en de schutterij de nodige ruimte en tijd om alles goed vorm te geven. Het zal zeker een bijzondere gebeurtenis zijn op maandag 29 mei 2023 op de schuttersweide in Vaals. Zou Nico het keizerschap durven en willen aanvaarden en gaat hij er ook voor? Is er iemand anders in de schutterij die hem de nodige concurrentie wil bieden en hem deze eer wil ontnemen? Of geven de andere schutters hem in ieder geval nog een kans? Hoe staat de gemeenschap van Vaals tegenover het hele evenement en dit stukje historie? Zou dit weer aanleiding kunnen zijn voor een nieuwe en levendige impuls in de vereniging?We gaan het hopelijk allemaal beleven op tweede pinksterdag in Vaals!Het terrein is toegankelijk vanaf 12.30 uur. Vanaf 13.00 uur zal het burgerkoningschieten van start gaan (deelname enkel op vertoon van een geldig ID-bewijs). Aansluitend zal het koningsvogelschieten plaatvinden. Entree: vrije gave. ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Pinkstermaandag 29 mei is het weer zover: het koningsvogelschieten in Vaals! Wie wordt de nieuwe koning? Of krijgen we na 117 jaar nog eens een keizer in Vaals? We gaan het meemaken, zorg dat je erbij bent! Ook voor de jeugd zal er een schietwedstrijd worden georganiseerd en is er een springkussen! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Paasmaandag 10 april 2023:Traditioneel is de schuttersfamilie weer bij elkaar gekomen voor de paaswandeling en een leuke schietwedstrijd. Joep en Astrid hebben de wandeling weer uitgezet en zorgden voor een heerlijke maaltijd. Rob zorgde voor de ludieke paasschietwedstrijd, waar dit keer een aantal leuke prijzen bij te winnen waren. Allemaal van harte bedankt! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook
Ooch vuur ongersjtutse d’r Völser carnaval. Beej d’r jroeëse ooptsooch komme v’r werm zammele mit de buks. ‘t Ken oos nuus nutse, v’r deunt ‘t veur d‘r Völser carnaval en de sjutse! ... Bekijk meerZie minder
Bekijk op Facebook

Activiteitenkalender 2020

Activiteiten 2020 Schutterij St. Paulus Vaals AD 1600

Februari 2020
Zondag 23 februariReceptie stadsprins en jeugdprins CV Grensülle Vols
Maandag 24 februariCollecteren tijdens de carnavalsoptocht te Vaals
Maart 2020
Donderdag 19 maartAlgemene ledenvergadering (met damescomité)
Zaterdag 21 maart Start werkzaamheden op de schuttersweide
April 2020
Maandag 13 aprilPaaswandeling en paaseierenschieten
Donderdag 25 aprilStart exercitieoefeningen gemeentewerf om 19:00 uur
Maandag 27 april Koningsdag (OVB)
Mei 2020
Maandag 4 mei Dodenherdenking
Zaterdag 9 meiStart werkzaamheden voor KVS op de schuttersweide
Zondag 31 meiCommunicantjes St. Pauluskerk
Juni 2020
Maandag 1 juni2de Pinksterdag: Koningsvogelschieten
Zaterdag 6 juni Inhuldiging koningspaar en koningsbal
Zondag 7 juniProcessie Holset
Zondag 14 juniBondsfeest Valkenburg
Zondag 21 juniProcessie Vaals
Zondag 28 juniBondsfeest Voerendaal
Juli 2020
Zondag 5 juli Üllemarkt; OLS Meijel
Maandag 6 juli Kermisrondgang in Vaals en Lemiers; Treffen 13.00 uur Café Senden
Zondag 19 juliFederatiefeest Schimmert
Augustus 2020
Zaterdag 15 augustusProcessie Lourdesgrot
September 2020
Zondag 6 septemberBondsfeest Margraten
Oktober 2020
November 2020
Donderdag 5 novemberAlgemene Ledenvergadering om 19.30 uur in het Vereinshoes
Zaterdag 28 novemberKerstmarkt damescomité schutterij
December 2020
Zaterdag 5 december Kerstviering Schutterij (OVB)

Schietkalender 2020

Schietoefeningen 2020
Ma.        13    AprilPaaswandeling/ Paashaasschieten
Za.         18    AprilSchietoefening
Za.         25    AprilSchietoefening
Za.         09    MeiSchietoefening
Za.         16    MeiSchietoefening
Za.         23    MeiWerken Schutzewei i.v.m. KVS
Ma.       01    JuniBurger/ Koningsvogelschieten
Za.         06    JuniSchietoefening
Vr.         12    JuniSchietoefening
Zo.         14   JuniBondsfeest Valkenburg.  Nr. 12
Za.         20    JuniSchietoefening
Za.         27    JuniSchietoefening
Zo.         28    juniBondsfeest Voerendaal.   Nr. 6
Za.          04   JuliSchietoefening
Za.          11   JuliSchietoefening        ( Koninginneschieten )
Za.          18   JuliSchietoefening
Zo.          19   JuliFederatiefeest Schimmert
Za.          22   AugustusSchietoefening          ( Wisselbekerschieten )
Za.          29   AugustusSchietoefening
Za.          05   SeptemberSchietoefening
Zo.          06   SeptemberBondsfeest Margraten.  Nr. 8
Za.          12   SeptemberEre-kruisschieten 2019
Koningsmedailleschieten    ?
Alle schietoefeningen onder voorbehoud

Activiteitenkalender 2019

Activiteiten 2019 Schutterij St. Paulus Vaals AD 1600
Augustus 2019
Zondag 11 augustus Bondsfeest Wijlre
Donderdag 15 augustus Processie Lourdesgrot
September 2019
Oktober 2019
November 2019
Donderdag 7 november Algemene Ledenvergadering om 19.30 uur in het Vereinshoes
Zaterdag 30 november Kerstmarkt Damescomité Schutterij
December 2019
Zaterdag 7 december Kerstviering Schutterij (OVB)

Video

Bestuur

Het bestuur van schutterij Sint Paulus Vaals is samengesteld uit 5 leden.
De samenstelling ziet er als volgt uit:

  • Wiel Welter – voorzitter, officier en 2e commandant
  • Nico Gadiot – penningmeester en officier
  • Roderique Kohnen – secretaris en tamboer
  • Joep Baggen – bestuurslid, vaandeldrager en buksmeester
  • Frank Otten – bestuurslid en geweerdrager

Links

Links naar schutterijen van de Rooms-Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond:

Overige links:

Schuttersweide

Door: Arthus Cransveld

Omdat de exacte oprichtingsdatum van onze schutterij helaas niet meer te achterhalen is, maar volgens de oude kronieken, die nog in het bezit zijn van de schutterij, duidelijk staat vermeld dat in 1600 reeds “Volgens oud gebruik“ de Koningsvogel werd geschoten, heeft men lang geleden besloten als oprichtingsdatum Anno 1600 te gebruiken. In 1900 vierden de ‘Paulus Sjutse’ zodoende hun 300 jarig jubileum.

Reeds vele jaren gebruikten de Vaalser schutters de schuttersweide aan de Viergrenzenweg, eigendom van Gottfried Schmalbach, als schietweide. Vanwege het 300 jarig bestaansfeest ontvingen de schutters “Dank einer hochherzichen Stiftung” de schuttersweide als hun eigendom. In de loop der jaren werden een groot aantal verbeteringen op de schuttersweide aangebracht.

Omdat tijdens het koningsvogelschieten op Pinkstermaandag 1928 een bezoeker aan het Drielandenpunt de kogels om de oren floten en deze bezoeker een proteststuk in een Limburgse krant plaatste werd de schutterij verplicht een Kogelvanger aan te schaffen. Op paasmaandag 1930 vond de plechtige inwijding van de kogelvanger plaats door burgemeester Rhoen.

In 1934 startte men met de bouw van een nieuw schutterslokaal op de schuttersweide. Na 67 jaar trouwe dienst werd de kogelvanger in 1997 vervangen door een moderne nieuwe kogelvanger.

Omdat het oude schutterslokaal niet meer aan de moderne eisen van de tijd voldeed werd in 1981 besloten het oude schutterslokaal te slopen en een nieuw ‘Schutters Home’ te bouwen. In maart 1983 werd door beschermheer Hub Willms de eerste steen gelegd en op 29 april 1984 werd het nieuwe schutterslokaal op feestelijke wijze ingezegend en in gebruik genomen.

Vermeldenswaardig is zeer zeker het feit dat dit lokaal volledig door de leden van de schutterij zelf is gebouwd en ook nog zonder een cent subsidie.

Hopelijk zullen nog vele generaties schutters van dit unieke Home profiteren.

Burgerkoning

Door: Arthur Cransveld

Reeds een aantal jaren organiseert schutterij St. Paulus voorafgaand  aan het koningsvogelschieten het Burgerkoningschieten.

Dit geschiedt onder dezelfde voorwaarden als het koningschieten van de schutterij.

Met dat verschil dat iedereen, man of vrouw, Vaalsenaar of niet Vaalsenaar vanaf 16 jaar hieraan mag deelnemen.
De burgerkoning ontvangt een fraaie herinneringsoorkonde en wordt als eregast uitgenodigd bij festiviteiten van de schutterij, maar heeft verder geen verplichtingen.

Schutterskeizer

Door: Arthur Cransveld

De schutter die drie opeenvolgende jaren de koningstitel behaald mag zich Keizer van de schutterij noemen. De zilveren Koningsvogel wordt dan zijn eigendom en de schutterij is verplicht een nieuwe Koningsvogel aan te schaffen.

Schutterij St.Paulus telt tot op heden 6 keizers.

De eerste keizer was Wernerus Ortmans die in 1759 keizer werd en de laatste keizer was August Hamers die in 1906  de zesde en tot nu laatste keizer van St.Paulus is geweest.